LAPPILAN TYÖVÄENYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2017

Lappilan Työväenyhdistys ry. on perustettu 1906 eli vuosi 2016 oli yhdistyksemme perustamisen juhlavuosi eli on tullut kuluneeksi 110v yhdistyksemme perustamisesta. Yhdistyksemme toimii aktiivisesti kyläläisten ja kuntalaisten eduksi sekä välittää tietoja ja toiveita kuntamme päättäjille joita meidänkin yhdistyksen piirissä on muutamia. Yhdistyksemme järjestää erilaisia tapahtumia, markkinoita, myyjäisiä, näytelmiä ja keskustelutilaisuuksia asukkaille ja kaikille kuntamme ulkopuolellakin asuville. Työväenyhdistyksen toivomuksena on että, Lappila ja koko Kärkölän kunta olisi hyvä paikka asua ja tehdä työtä. Hyvät julkiset palvelut ja toimiva joukkoliikenne ovat välttämättömiä kylämme asukkaille ja niille uusille asukkaille joita me tänne kyläämme toivomme asettuvan asumaan.

TOIMINTA talomme markkinoinnin lisäksi meidän tulee järjestää erilaisia tapahtumia ja tempauksia eri-ikäisille kuntalaisille ”vauvasta vaariin” jotta talomme säilyisi kyläläisten ja kuntalaisten muistissa. Samalla myös yhdistys ja talo toisi toiminnallaan julkisuutta koko Lappilan kylälle, Kärkölälle ja lähikuntiin. Meidän yhdistyksessä jatkuu ainakin säännölliset tapahtumat eli Taidetta ja käsitöitä kesällä, joulumyyjäiset joulun edellä sekä markkinat syksyllä ja ehkä keväälläkin jos vain mahdollista. Kaikkea uuttakin toimintaa olisi hyvä pitää yllä.

Kärkölän kunta 150 vuotta sitä tulemme mainostamaan ja juhlimaan oman yhdistyksen tapahtumissa. Tulemme myös yhdistyksenä osallistumaan juhlavuoden tapahtumiin. Meidän tulee myös aktiivisesti markkinoida taloamme perhejuhlien, kokousten, kerhojen ja harrastuspiirien pitopaikkana jossa meillä apuna ovat yhdistyksen omat www.sivut eli www.lappilantyovaenyhdistys.fi.

YHTEISTYÖ myös yhteistyö kunnan muiden yhdistysten kanssa esim. Lappilan kyläyhdistys, Kärkölän seurakunta, Kärkölän Demarit sekä lukuisat muut tulisi jatkaa vilkkaana ja perinteisenä.

KOKOUKSET kokoustoiminta yhdistyksen piirissä jatkunee 8-10 kokouksen vuosivauhtia (joihin sisältyvät syys- ja kevätkokoukset) ja saattaa lisääntyäkin tulevien suurten talkootöiden johdosta. Myös Kärkölän kunnallistoimikunnan kokouksiin tulemme osallistumaan mahdollisimman usein (ainakin valtuutettujen tulisi niihin osallistua). Olisi myös suotavaa että osa kokouksista pidettäisiin täällä Lappilassa jolloin Järveläläiset tulisivat tänne kokouksiin. Keväällä ja syksyllä pidettäviin piirikokouksiin tulisi piirikokousedustajamme osallistua mahdollisuuksien mukaan.

VAALIT kevään 2017 kunnallisvaaleihin osallistumme mahdollisuuksien mukaan joten ehdokashankinta jatkuu vielä alkuvuodenkin aikana. Tapahtumia ja muuta ohjelmaa vaalien alla tulemme järjestämään.

JUHLAT tuleva vuosi 2017 ei vielä ole talomme 110v juhlavuosi, mutta seuraavana vuonna eli 2018 talomme juhlitaan näyttävästi. Silloin siihen on mahdollisuus koska saimme vuonna 2016 talomme alapohjan kunnostettua ja se kestää nyt hyvin.

JÄSENHANKINTA uusien jäsenien hankinta yhdistyksemme toimintaan on tulevienkin vuosien haaste jotta voisimme jatkaa vireää toimintaamme ja kohentaa taloamme. Onneksi meillä on kuitenkin toimiva pieni yhdistysjoukko sekä joukko avustavaa henkilökuntaa joka tulee avuksi aina suurempien tilaisuuksien järjestelyissä.

TALKOOTYÖT JA MUUT KUNNOSTUSTYÖT talomme pitkän iän vuoksi talkoo- ja kunnostustyöt jatkunevat seuraavinakin vuosina. Talostamme on tehty MIP Rakennuttajapalvelun Matti Pulkkisen toimesta laaja rakennuksen kuntoarvio ja korjaustarveselvitys useille vuosille. Sen perusteella tulemme jatkamaan remontointia myös tulevina vuosina. Talomme alarakenteiden kunnostustyöt ja pilareiden teko on nyt kunnossa joka jälkeen on salin pystyuuni tutkittava ja korjattava kuntoon. Keittiön ja eteistilan lattia on korjauksen tarpeessa joten se tulisi tehdä tulevan vuoden kevään tai kesän aikana. Myös syksyn 2016 aikana korjattu Wc-ovet ja niiden lähiseinät. Tätä työtäkin tullaan jatkamaan maalauksen ja remontoinnin nimissä. Muitakin kohteita löytyy ja niitä korjataan sen perusteella mihin rahat riittävät. Työt tehdään pääosin talkoilla tai sitten vaativimmat ammattimiesten avulla. Myös säännölliset syys- ja kevättalkoot tulee toteuttaa sekä puhdistaa säännöllisesti talon rännit ja katto roskista ennen talven tuloa.

OPISKELU opiskelu on kaiken viisauden ja vireyden ylläpitäjä myös meidän yhdistyksen jäsenille. Jos meillä ei ole mahdollisuuksia herätellä opintokerhotoimintaa niin meidän tulisi osallistua TSL:n sekä muiden tahojen järjestämiin koulutustilaisuuksiin ”Oppia ikä kaikki” tai sitten muuten kouluttaa itseämme.

Toivon että tuleva vuosi 2017 on Lappilan työväenyhdistykselle vireän toiminnan ja uusien jäsenien hankintavuosi sillä onhan yhdistyksemme omistuksessa iäkäs ja upea kulttuurihistoriallinen työväentalo joka ylväänä suuntaa katseensa kohti vuotta 2017 ja toivoo että siitä tulee tapahtumarikas koko Kärkölän kunnan väelle ja laajemmaltikin. Lappilassa 2.11.2016 Sirpa Kinnari yhdistyksen puheenjohtaja